top of page
Biblioteka Książki

Usługi naukowo-badawcze

Konferencje naukowe

Zarówno Zarząd, jak i Radę Fundację tworzą osoby związane ze środowiskiem akademickim, pracujące naukowo-badawczo w obszarze równości, inności, obcości i wykluczenia. W związku z tym, bazując  na posiadanej przez nas wiedzy, jak i doświadczeniu, organizujemy ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje naukowe, współpracując z uniwersytetami, uczelniami wyższymi i ośrodkami akademickimi  w Polsce, jak i za granicą. 

 

Organizowane przez nas konferencje naukowe poświęcone są tematyce równości i wykluczeń w różnorakich obszarach oraz inności, obcości z perspektywy wielu dyscyplin naukowych. Dyscypliny nam bliskie:

  • Filozofia;

  • Socjologia;

  • Literaturoznawstwo;

  • Studia feministyczne;

  • Studia nad płcią;

  • Studia nad obcością i innością;

  • Interdyscyplinarna analiza tekstów kultury;

  • Studia nad dyskursem;

  • Studia nad uchodźstwem;

  • Animal Studies.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zajmujące się badaniami w wyżej wymienionych obszarach,

chcące zorganizować konferencję naukową. Jako Fundacja chętnie przyjmiemy rolę współorganizatora wydarzenia

i przygotujemy je w duchu inkluzywnym, z badawczym zaangażowaniem i z pełnym profesjonalizmem. 

Nasza usługa ma charakter kompleksowy

i dotyczy zarówno działań organizacyjnych, administracyjnych, promocyjnych i związanych z obsługą konferencji. 

Konferencje mogą odbywać się zarówno w formie tradycyjnej, jak i on-line. 

Specjalizujemy się także w organizacji konferencji poświęconej tematyce społeczno-aktywistycznej.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność statutową. Środki finansowe otrzymane przez Fundację w związku

z realizacją projektu konferencyjnego przeznaczone są w całości na działalność statutową. 

bottom of page