top of page
Komicy

Trust Fund 4 Men

Jesteś tu, bo tak jak my wierzysz, że równościowa zmiana w naszym kraju jest możliwa. Z pewnością jednak nie osiągniemy jej, jeśli nie włączymy w nią mężczyzn i nie będziemy wspierać ich w tych obszarach, w których wsparcia potrzebują. W ten sposób pokazujemy im, że są ważni i potrzebni,

aby równościowa zmiana mogła zaistnieć.

Bo równość to nasz wspólny wysiłek, a patriarchat szkodzi nam wszystkim!

Czym jest Trust Fund 4 Men?

Cześć,

naszą fundacyjną misją jest równość. Wiemy, że wprowadzanie zmiany równościowej nie jest łatwe i wymaga poświęcenia wielu osób

i organizacji, w tym również mężczyzn. Stąd też - kierując się pragnieniem tworzenia równościowego społeczeństwa - utworzyliśmy telefon zaufania dla mężczyzn, aby zapewnić mężczyznom bezpieczną przestrzeń do mówienia o swoich potrzebach, trudnościach i emocjach. Ufamy, że jest to nasz mały kamyczek w procesie tworzenia równościowej zmiany i włączania mężczyzn, ale też informowania kobiet,

że mężczyźni są dla nich pełnoprawnymi partnerami w działaniach równościowych.

 

Postanowiliśmy poszerzyć nasze działania i utworzyć Fundusz na rzecz włączania mężczyzn

w równościową zmianę - Trust Fund 4 Men. Tworząc Fundusz Zaufania chcemy wspierać wszystkie organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne
, zwłaszcza te z małych miejscowości, które działają na rzecz mężczyzn i ich włączania

w równościową zmianę w Polsce. Chcemy Wam w tym towarzyszyć i ogłaszać konkursy grantowe,

dzięki którym będziecie mogli i mogły rozwinąć skrzydła na rzecz włączania mężczyzn.

Szczególny nacisk chcemy położyć na następujące obszary tematyczne:

 

  1. Działania edukacyjne i edukacja seksualna;

  2. Praca z emocjami i relacje;

  3. Ojcostwo;

  4. Przeciwdziałanie przemocy domowej;

  5. Opieka prawna;

  6. Mężczyźni seniorzy;

  7. Mężczyźni w kryzysie bezdomości;

  8. Mężczyźni nieheteronormatywni;

  9. Pomoc psychologiczna;

  10. Doradztwo zawodowe.

 

Działamy na rzecz wszystkich mężczyzn, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej, pochodzenia, koloru skóry, przynależności etnicznej, etc. Bo równość jest dla wszystkich. I tym hasłem się kierujemy od początku funkcjonowania naszej Fundacji.

Jesteśmy przeciwko jakimkolwiek formom dyskryminacji i wszelkim jej przejawom mówimy stanowcze nie.

Stąd też żaden konkurs przez nas organizowany w ramach Trust Fund 4 Men nie będzie nosił znamion dyskryminacji i wykluczenia. Tworząc Fundusz chcemy wspierać mężczyzn, aby czuli się włączani w działania równościowe, nie zaś działać na szkodę innych grup zagrożonych marginalizacją czy stygmatyzacją, np. kobiet. 

 

Naszym marzeniem jest, abyście razem z nami tworzyli i tworzyły Fundusz. Możecie to robić poprzez wpłacanie darowizn, dzięki którym będziemy finansować równościową zmianę w Polsce i wspierać finansowo organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na rzecz włączania mężczyzn

Przekazać darowiznę możecie za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl (<-- kliknij i wpłać) lub przekazując wpłatę na nasze konto bankowe, wyodrębnione na potrzeby Trust Fund 4 Men. Dane do przelewu:

Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom

Numer konta: 24 1600 1462 1855 3244 2000 0003

Tytuł przelewu: Wpłata na rzecz Trust Fund 4 Men

Bądźcie razem z nami i wspólnie twórzmy Trust Fund 4 Men - Fundusz na rzecz włączania mężczyzn w równościową zmianę!

Z równościowymi pozdrowieniami

Zespół IPW

Two Guys_edited.jpg

Dzięki każdej wpłaconej przez Ciebie złotówce jesteśmy bliżej równościowej zmiany!

Hipster z czerwoną czapką

Kontakt w sprawie darowizn

Michał Bomastyk

Numer telefonu: 660 425 876

E-mail: mbomastyk@fundacjaipw.org

Wesprzyj Fundusz

Kontakt w sprawie grantów

Ewa Falkowska

Numer telefonu: 737 336 968

E-mail: efalkowska@fundacjaipw.org

bottom of page