top of page
295997263_1001198823907100_4499443172370993378_n.png

O nas
 

Celem Fundacji Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom jest działalność społeczno-edukacyjna 

w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób marginalizowanych i dyskryminowanych

w społeczeństwie.

 

Fundacja prowadzi również działalność badawczą, doradczą, ekspercką, prowadząc współpracę 

z instytucjami publicznymi i organizacjami o podobnym profilu, a także z jednostkami badawczymi

oraz ośrodkami akademickimi. 

Działania Fundacji polegają na szerzeniu wiedzy z zakresu marginalizacji i wykluczenia powodowanego tożsamością płciową, orientacją psychoseksualną, kolorem skóry, pochodzeniem etnicznym, niepełnosprawnością, brakiem dostępu do edukacji i wiedzy, wykluczeniem transportowym, sytuacją społeczno-ekonomiczną i innymi ważnymi czynnikami. 

Cele statutowe Fundacji, sposób ich realizacji oraz szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania organizacji, znajdują się w Statucie. 

bottom of page