top of page

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dyskursy Wykluczenia 2.0 
Teorie i Praktyki

30.11.2023-01.12.2023

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Maius

ul. Fosa Staromiejska 3

 

Komitet Naukowy:

Katarzyna Więckowska  

Anna Kola 

Michał Bomastyk

Komitet Organizacyjny:

Ewa Falkowska

Natalia Jaworańska

Kinga Krzemińska

pexels-engin-akyurt-1446948.jpg

O KONFERENCJI

Podczas tegorocznej edycji wracamy do formuły z roku 2021, w której to ponownie chcemy uchwycić teorie i praktyki towarzyszące dyskursom wykluczenia. Zmieniająca się i płynna rzeczywistość, w której żyjemy uwikłana jest w wiele intersekcjonalnych kontekstów. Zależy nam na tym, aby się nad nimi pochylić i w atmosferze równości 
o nich dyskutować. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się dyskursami wykluczenia do wzięcia udziału w organizowanej przez nas konferencji. Zależy nam nie tylko na głosie osób ze środowiska akademickiego, ale także na usłyszeniu osób aktywistycznych, które codziennie działają na rzecz przeciwdziałania różnym formom i przejawom wykluczenia. 

PROGRAM KONFERENCJI

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

ZGŁOSZENIA

Konferencja ma charakter stacjonarny i odbędzie się w Collegium Maius UMK (Wydział Humanistyczny). Abstrakty (maksymalnie 300 słów) prosimy przesyłać 
na adres konferencje@fundacjaipw.org do dnia 15.11.2023. Prosimy również 
o przesłanie wraz z abstraktem krótkiej noty biograficznej. Koszt udziału w konferencji wynosi:

 

- Osoby profesorskie i po habilitacji: 250 PLN;

- Osoby ze stopniem naukowym doktora: 200 PLN;

- Osoby doktoryzujące się i studiujące: 150 PLN. 

 

Konferencji będą towarzyszyć wykłady gościnne. Po konferencji zostanie również wydana publikacja w czasopiśmie naukowym AVANT, w specjalnym numerze poświęconym dyskursom wykluczenia. Artykuły można przesyłać wraz z abstraktem, choć nabór tekstów trwa do 31.12.2023. Złożenie artykułu nie jest jednoznaczne 
z przyjęciem do druku. Prosimy o zapoznanie się z Call for Papers

Skrzynka pocztowa
komend.jpg

WYKŁAD GOŚCINNY
Tomasz Komendziński

Zapraszamy na wykład gościnny

Tomasza Komendzińskiego

zatytułowany

Sztuczna inteligencja dla dobra społecznego, świadomość zdrowotna i społeczeństwo 5.0, czyli o społeczeństwie włączającym dla osób z demencją.

30.11.2023, godzina 12:00

(możliwość obejrzenia on-line, podczas transmisji na żywo na Facebooku IPW)

WYKŁAD GOŚCINNY
Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

Zapraszamy na wykład gościnny

Katarzyny Wasilewskiej- Ostrowskiej

 zatytułowany

Stygmatyzowani i wykluczani, czyli o (nie)widzialnych ludziach w kryzysie bezdomności

01.12.2023, godzina 12:00

(możliwość obejrzenia on-line, podczas transmisji na żywo na Facebooku IPW)

WYKŁAD GOŚCINNY
Serce Torunia

Zapraszamy na wykład gościnny

Serca Torunia - organizacji pomagającej osobom

w kryzysie bezdomności

 zatytułowany

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności na przykładzie działań organizacji Serce Torunia

30.11.2023, godzina 16:00

(możliwość obejrzenia on-line, podczas transmisji na żywo na Facebooku IPW)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyskursy Wykluczenia 2.0 Teorie i Praktyki.png
bottom of page