Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Dyskursy Wykluczenia. 
Teorie i Praktyki

02.12.2021 - 03.12.2021

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Naukowy:
1. Dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK – Przewodnicząca
2. Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK
3. Dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK
4. Dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ

Komitet Organizacyjny:
1. Dr Anna Kola – Przewodnicząca
2. Dr Tomasz Markiewka
3. Mgr Michał Bomastyk – Sekretarz Naukowy
4. Paulina Szczepaniak
5. Alex Lubiński

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dyskursy Wykluczenia 02.12.2021 - 03.12.2021.png

O konferencji

Celem konferencji jest namysł nad dyskursami dotyczącymi wykluczenia, które powstają we współczesnej nauce oraz społeczeństwie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a zatem chodzi o uchwycenie wielu perspektyw oraz przestrzeni, które moglibyśmy nazwać „przestrzeniami wykluczenia”. Przebywanie w nich wyobcowuje, dehumanizuje, uprzedmiotawia – sytuuje na zewnątrz kultury i społeczeństwa. Interesują nas realne konteksty i empiryczne doświadczenia, przeżycia oraz naukowe projekty myślowe, w których uwikłane są schematy, normatywne systemy i relacje tworzące dyskursy. Zależy nam zarówno 
na uchwyceniu tego, co teoretyczne oraz tego, co praktyczne, ponieważ te dwa elementy istotnie (współ)tworzą dyskurs.

LINK DO OBRAD KONFERENCYJNYCH

LINK DLA OBRAD W SALI 119

PROGRAM KONFERENCJI

Wykłady gościnne

W ramach naszej konferencji zapraszamy na cykl wykładów gościnnych, które będą dostępne on-line, za pośrednictwem platformy Big Blue Button.

 

Pierwszy wykład gościnny, zatytułowany Pedagogie wykluczania: jak polska szkoła ignoruje różnorodność i dba o swoje bezpieczeństwo biurokratyczne. Perspektywa ze skrajów systemu oświatowego, odbędzie się 02.12.2021, o godzinie 13:10. Wygłosi go dr hab. Paweł Rudnicki. Link do wykładu dostępny tutaj: https://vc.umk.pl/b/mic-hpi-2rt-msb.

 

Poniżej krótki biogram gościa:

 

Paweł Rudnicki - dr hab., pedagog, politolog, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; wiceprzewodniczący Rady Akademickiej DSW oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej DSW. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika. Naukowo zajmuje się pedagogiką krytyczną, edukacją alternatywną oraz edukacyjnymi wymiarami działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką m.in. edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej oraz praw człowieka.

Autor monografii: Oblicza buntu w biografiach kontestatorów… (2009), Pedagogie małych działań. Krytyczne studium alternatyw edukacyjnych (2016), współautor (wspólnie z M. Pogorzelską) Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek (2020). Laureat nagrody naukowej im. prof. Ireny Lepalczyk za najlepszą monografię z obszaru pedagogiki społecznej (2021).

Unknown.jpeg
262279027_227291262818303_152615226831512263_n.jpg

Kolejny wykład gościnny w ramach organizowanej przez nas konferencji wygłoszą Ewa Szymera i Bożena Powaga z fundacji Różowa skrzyneczka. Wykład zatytułowany Wykluczenie menstruacyjne: przyczyny, skutki, stygmatyzacja, odbędzie się 03.12.2021, o godzinie 16:30, na platformie Big Blue Button. Link do wykładu: https://vc.umk.pl/b/mic-hpi-2rt-msb.

Ewa Szymera - członkini zarządu Fundacji Różowa Skrzyneczka, organizacji walczącej z wykluczeniem menstruacyjnym. Koordynuje projekty promujące zdrowie menstruacyjne w mediach, szkołach i placówkach publicznych, pomysłodawczyni Helpline'u Miesiączkowego, brała udział w pierwszym posiedzeniu sejmowej Podkomisji ds. Polityki Społecznej w lipcu 2021 powołanej w celu rozpoznania skali zjawiska jakim jest ubóstwo menstruacyjne. W trakcie studiów na Uniwersytecie Wiedeńskim pracowała jako asytentka projektowa w Instytucie Empirycznych Badań Społecznych. Uczestniczka projektu Amnesty International "Twój Głos ma MOC!". Członkini międzynarodowej społeczności "female factor" wspierającej rozwój kobiet w biznesie i NGOs. Zawodowo koordynuje zespół w niemieckojęzycznym wydziale graficznym jednej z największych firm konsultingowych na świecie.

Bożena Powaga - współzałożycielka fundacji „Różowa Skrzyneczka”, którą tworzą przewspaniałe dziewczyny. Poza tym działamw Stowarzyszeniu Dolnośląski Kongres Kobiet, Centrum Praw Kobiet i Ogólnopolskim Strajku Kobiet. Współorganizowała Babskie Granie w 2018 i 2019 roku oraz przez rok prowadziła lekcje języka polskiego dla Ukrainek i Ukraińców we Wrocławiu. Ma dwoje dorosłych dzieci. Od 1991 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. W firmie zajmuje się księgowością. Łatwo nawiązuje kontakty, ciekawią ją ludzie. Uwielbia na nich patrzeć i rozmawiać z nimi. Jej pasją są podróże. W tzw. wolnym czasie czyta i maluje.

Fundacja Różowa Skrzyneczka - od 2019 roku walczy z wykluczeniem menstruacyjnym. Zabiega o powszechny dostęp do środków higienicznych, a także do rzetelnej edukacji wokół miesiączki. Różowe skrzyneczki stały się symbolem walki o dostępność podpasek i tamponów w przestrzeni publicznej, a działaczkom fundacji udaje się z sukcesem wprowadzać miesiączkę do debaty publicznej. Obecnie różowych skrzyneczek wisi w Polsce już ponad 2500.

262038650_486488215998807_3778477581134673409_n.jpg
p1_mww.jpg

03.12.2021, o godzinie 12:30, zapraszamy na kolejny wykład gościnny, który wygłosi Monika Weychert. Wykład zatytułowany Strategie dekolonizacyjne - między różnicą a wspólnotą - w pracach artystów wizualnych o romskich korzeniach, lub Obojętność. Zagłada Romów - przed i po będzie dostępny na platformie Big Blue Button: https://vc.umk.pl/b/mic-hpi-2rt-msb.

 

Poniżej biogram gościni:

 

Monika Weychert - adiunktka i kierowniczka katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SAN Warszawa (z tą uczelnią związana od 2015 roku). Od 2016 roku współpracuje również z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej ASP w Warszawie. W Toruniu prowadziła m.in. niezależną lotną galerię i galerię dla…, była związana z warszawską Galerią Foksal i Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni – Oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Kuratorka kilkudziesięciu wystaw. Wieloletnia współpracownica TVP Kultura; autorka artykułów publikowanych w kilkunastu tytułach pism naukowych i krytycznych, a także katalogach wystaw, redaktorka książek, członkini AICA.