top of page
Dodaj nagłówek (9).png

Rainbow University 
Platforma edukacyjna

To jest platforma edukacyjna, która powstała w ramach polsko-bułgarskiej inicjatywy regionalnej na rzecz osób nieheteronormatywnych sfinansowanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny. Realizacja inicjatywy opiera się na nawiązaniu partnerstwa strategicznego pomiędzy dwiema organizacjami: Instytutem Przeciwdziałania Wykluczeniom (Polska) i Bilitis Foundation (Bułgaria); oraz podjęciu wspólnych działań wspierających społeczność LGBTQIA+ w obu krajach.

Wizyta studyjna w Sofii

W ramach realizacji inicjatywy "Rainbow University" pod koniec września 2023 roku została zorganizowana wizyta studyjna w Sofii, podczas której część naszego zespołu fundacyjnego spotkała się z zespołem Fundacji Bilitis - najstarszej bułgarskiej organizacji działającej na rzecz społeczności LGBTI. Podczas spotkania w Sofii podjęliśmy dyskusję na temat sytuacji osób nieheteronormatynych w Polsce i Bułgarii oraz poznaliśmy i omówiliśmy podejmowane przez nas inicjatywy, w tym także powstanie platformy edukacyjnej i forum; dzięki którym na co dzień przyczyniamy się do pojawienia się zmian w naszych społeczeństwach. W Sofii rozmawialiśmy również o naszych organizacjach, tym samym dzieląc się ze sobą dobrymi praktykami, których znajomość i zastosowanie pozwoli nam na podejmowanie jeszcze bardziej skutecznego działania.

Podczas przedostatniego dnia wizyty wspólnie zorganizowaliśmy warsztaty dla społeczności skupionej wokół Fundacji Bilitis, których celem było odnalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia, nazwanej przez uczestników "EMPATHICARE''; oraz zrozumienie wpływu stereotypów na postrzeganie świata i konieczności ich przełamywania. Warsztaty pozwoliły na spojrzenie na wiele powszechnie poruszanych tematów i kwestii z nieznanych wcześniej perspektyw, co przyczyniło się do pojawienia się ciekawych przemyśleń i rozważań związanych z otaczającym nas światem i równością.

Był to bardzo inspirujący czas, dzięki któremu po raz kolejny przekonaliśmy się, że nasze działania mają znaczenie, przyczyniając się do powstania inkluzywnego społeczeństwa.

Materiały edukacyjne obejmują różnorodne treści dotyczące nieheteronormatywności i osób nieheteronormatywnych w języku polskim, bułgarskim

i angielskim. Wśród materiałów znajdują się artykuły

i broszury zawierające informacje na temat m.in. bezpiecznego coming-outu, możliwych sposobów

i form wsparcia społeczności LGBTQIA+, czy osób nieheteronormatywnych, które zapisały się na kartach historii świata. 

Materiały są źródłem wiedzy, które może zostać wykorzystane podczas lekcji, prelekcji i warsztatów dotyczących równości i przeciwdziałania dyskryminacji prowadzonych zarówno w ramach edukacji formalnej, jak i pozaformalnej i nieformalnej.

Webinar

Gorąco zapraszamy na webinar w języku angielskim "Parent-Ally",
podczas którego wraz z prof. Aleksandrą Derrą poruszymy temat transpłciowości
i miłości rodzicielskiej, która nie zna granic.​

 

Forum to tzw. most pomiędzy osobami nieheteronormatywnymi z Polski i z Bułgarii. To przestrzeń umożliwiająca nawiązanie kontaktu przez polską i bułgarską społeczość LGBTQIA+ i rozpoczęcie dialogu stającego się impulsem do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz równości. To także miejsce sprzyjające wymianie własnych doświadczeń poprzez możliwość tworzenia wpisów i ich komentowania, czyli innymi słowy zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi od innych użytkowników.

Dyskusja prowadzona na forum jest moderowana przez Fundację Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom.

                 Równik

            Stowarzyszenie
             Pracownia Różnorodności 

bottom of page