top of page

Spotkanie w Poczdamie

Plakat IPW (1).png

Co działo się w Poczdamie

W grudniowym spotkaniu spędziliśmy pięć dni w naszej partnerskiej organizacji Social Science Works. Wraz z Social Hub Association dyskutowaliśmy na temat wykluczenia osób uchodźczych. Dowiedzieliśmy się o ich aktualnej sytuacji i porównaliśmy ją do sytuacji w Polsce i Bułgarii. Poruszyliśmy temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji i wspólnie pracowaliśmy nad strategiami włączającymi osoby uchodźcze w naszych organizacjach. Podczas spotkania w Poczdamie wzięliśmy też udział w wizycie studyjnej w ośrodku dla uchodźców w Wünsdorfie prowadzonym przez Niemiecki Czerwony Krzyż. Poznaliśmy realia życia migrantów oraz działania pomocowe jakie mają miejsce w ośrodku.

Prezentacja "Granica jako narzędzie wykluczenia" (tymczasowo niedostępna)
Prezentacja "Refugees in Bulgaria" (tymczasowa niedostępna)
Prezentacja "Migration to Germany" (tymczasowo niedostępna)
bottom of page