top of page

Wiedza tAIemna
2.0.

O projekcie:

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności świadomego korzystania i wiedzy zakresu technologii AI. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów poświęconych tematom związanych ze sztuczną inteligencją i technologią na szczeblu lokalnym. 

Całodniowe, bezpłatne warsztaty odbędą się w dniach 8, 22 i  29 czerwca

Uczestnikami projektu będą młode osoby w wieku od 16 do 25 lat z miasta Toruń i okolic, chcące uzupełnić swoją lukę w wiedzy z zakresu technologii, sztucznej inteligencji, szans i zagrożeń.

Zgłoś się tutaj https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs1Z6InF-EzG6KylhvAz3judc2bRjCUXNKK1FYlEnyaPYZoA/viewform?usp=sf_link

do 25.05.2024

Work Colleagues

Projekt finansowany ze środków Europejskiej Fundacji Młodzieży. Niniejszy dokument został opracowany przez Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom przy wsparciu finansowym Europejskiej Fundacji Młodzieży Rady Europy. Wyrażone poglądy niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Rady Europy.

bottom of page