top of page
Uśmiechnięty młody człowiek

Re-Thinking Masculinity in Europe

Prezentujemy nasz projekt Re-Thinking Masculinity in Europe finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. W ramach projektu odbyła się Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Grudziądzu poświęcona poszukiwaniu nowych definicji męskości w Europie oraz sposobów wyrażania męskiej tożsamości. 

Partnerzy

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Grudziądzu

W maju 2023 roku spotkaliśmy się w Grudziądzu na Międzynarodowej Wymianie Młodzieży. Osoby uczestniczące pochodziły z aż sześciu organizacji mieszczących się w krajach europejskich: Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom (Polska), Asociatia Se Poate (Rumunia), Au Carrefour de l'Europe (Francja), EuroMuevete (Hiszpania), Social Hub (Bułgaria) i EuroTreviso (Włochy).

Celem projektu była edukacja kobiet i mężczyzn w zakresie męskich stereotypów, które funkcjonują w społeczeństwie zachodnioeuropejskim przez patriarchalny model męskości. Sami mężczyźni mieli zostać uświadomieni, że proszenie o pomoc jest męskie. Obecność kobiet w projekcie była niezbędna, ponieważ mogły one pomóc mężczyznom zrozumieć, że nie ma nic złego w proszeniu pomoc. Opierając się na własnych kobiecych doświadczeniach, były w stanie uwrażliwić mężczyzn i pokazać im, że mogą się otworzyć i szczerze mówić o swoich emocjach. Z kolei mężczyźni mogli pokazać kobietom ich perspektywy, punkty widzenia i doświadczenia. Mężczyźni mogli wymienić się doświadczeniami na temat męskości, zdrowia psychicznego i swoich potrzeb. Z drugiej strony kobiety miały szansę rozwinąć swoje relacje z mężczyznami w zakresie doświadczania emocji i zdrowia psychicznego.

Podczas wymiany młodzieży osoby uczestniczące miały okazję wymienić się doświadczeniami na temat postrzegania i praktykowania męskości w ich krajach oraz swoich odczuciach względem tego. Zostały przeprowadzone warsztaty o stereotypach dotyczących męskości, zdrowiu psychicznym mężczyzn oraz dyskryminacji i równości płci. Ważnym elementem wymiany było nagranie filmów z dyskusji, podczas których uczestnicy i uczestniczki odpowiadali na wcześniej nieznane pytania o swoje postrzeganie męskości i/lub kobiecości, oczekiwania społeczeństwa względem ról płciowych, czy zdrowia psychicznego. Co więcej, osoby uczestniczące stworzyły w swoich grupach narodowych infografiki przedstawiające zagadnienia związane z męskością w swoich krajach. To był niezwykle owocny czas pełen wrażeń, wzruszeń i nowo zdobytych doświadczeń i wiedzy.

Świadectwa uczestników

Zobacz co nasi uczestnicy sądzą o projekcie "Re-Thinking Masculinity in Europe"

Infografiki

bottom of page