top of page

Spotkanie w Toruniu

Co działo się w Toruniu

Podczas kwietniowego spotkania w Toruniu uczestnicy mieli możliwość edukowania się oraz poszerzenia swojej świadomości z zakresu doświadczeń osób nieheteronormatywnych oraz osób uchodźczych we współczesnej Europie. W czasie 5-dniowego treningu młodzież z Bułgarii, Niemiec i Polski miała okazję się zintegrować
oraz wymienić doświadczeniami i wiedzą o nieheteronormatywności i uchodźctwie w swoich państwach.
Nie zabrakło również warsztatów poświęconych stereotypom, mowie nienawiści, inkluzywnemu językowi
oraz zapobieganiu wykluczeniom w życiu codziennym. Kolejnym ciekawym i wartościowym elementem spotkania były wizyty studyjne w Równiku, Emicu oraz Toruńskim Sztabie Pomocy Ukrainie podczas których osoby uczestniczące pogłębiły swoją widzę nt. osób nieheteronormatywnych i osób uchodźczych. Ostatniego dnia projektu młodzież biorąca udział w projekcie stworzyła grafiki pt. "Brave & Proud" oraz otrzymała certyfikaty Youthpass potwierdzające udział w projekcie oraz spełnionych podczas niego celach.

Prezentacja "Being LGBTQAI+ in Bulgaria - deeper insight" (tymczasowo niedostępna)

Z perspektywy uczestnika

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co na temat spotkania w Toruniu sądzi Philipp Bautz z Social Science Works, kliknij tutaj [artykuł w j. angielskim].

bottom of page