top of page

O nas

Sztandarową misją Fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniu i wsparcie osób wykluczonych i dyskryminowanych i pomoc dla nich, tak aby mogły
w zgodzie ze sobą i bez przeszkód funkcjonować w swoim środowisku i otoczeniu. Ponadto, misją Fundacji jest tworzenie bezpiecznych przestrzeni dla osób dyskryminowanych, wykluczanych i marginalizowanych a także zwiększanie tolerancji społeczeństwa i społeczności lokalnych na to,
co postrzegane nierzadko jest jako inne oraz obce.  Wreszcie misją Fundacji jest tworzenie inkluzywnego, to jest włączającego społeczeństwa, w którym każdy będzie mógł czuć się bezpiecznie i u siebie. 

Image-1.jpg
bottom of page