top of page

INKLUZYWNOŚĆ W BIZNESIE

Oferta szkoleniowa Fundacji Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom

dla obszaru biznesowego. 

Nasze szkolenia

1

INKLUZYWNE ZARZĄDZANIE

Inkluzywne zarządzanie to model pracy oparty na wzmocnieniu komunikacji, poszanowaniu różności
oraz tworzeniu więzi zarówno pomiędzy członkami zespołu,
jaki na styku osoba pracująca -
osoba liderska.

 

Inkluzywna kultura pracy przekłada się nie tylko na satysfakcję
i zaangażowanie zespołu,

ale również pozytywnie wpływa 
na jego efektywność i wydajność. Ponadto, przywództwo oparte
na budowaniu więzi

i empatii wpływa nie tylko pozytywnie

na osoby pracujące, ale również może zwiększyć zaangażowanie
i satysfakcję osoby liderskiej.

2

SOJUSZNICTWO
W MIEJSCU PRACY

Sojusznictwo (allyship) jest zespołem działań podejmowanych
w organizacji, które zapewniają bezpieczeństwo i wsparcie osobom pracującym, które są szczególnie narażone na doświadczenie wykluczenia

i stygmatyzacji w miejscu pracy.

 

Sojusznictwo polega na aktywnym działaniu tych osób w zespole,
które  ze względu na swoją pozycję
i poprzez jej wykorzystanie wspierają osoby mniej reprezentowane i z mniejszymi możliwościami mówienia o swoich potrzebach.

3

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI

Plan Równości Płci to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacjach. W nazewnictwie przyjętym przez Unię Europejską,

na określenie takich planów używany jest skrót GEP (Gender Equality Plan).

CHCESZ, ŻEBYŚMY PRZEPROWADZILI SZKOLENIE
W TWOJEJ ORGANIZACJI?

NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS!

Osobą odpowiedzialną za szkolenia w naszej Fundacji jest Łukasz Medwid -

konsultant ds. inkluzywności w biznesie

Numer telefonu:

799 288 246

bottom of page