top of page

Sprawozdania

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Fundacji.

2022

Sprawozdanie merytoryczne z działań Fundacji za rok 2022 (obejmuje okres od powstania Fundacji)

 

Kliknij TUTAJ i przeczytaj.

2022

Sprawozdanie finansowe (CIT-8) za rok 2022 oraz informacja dodatkowa 

Kliknij TUTAJ i przeczytaj sprawozdanie.

Kliknij TUTAJ i przeczytaj informacje dodatkowe.

bottom of page