top of page

Zarząd Fundacji

dr Michał Bomastyk

Prezes Zarządu

Konsultant ds. polityki równościowej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Członek Pracowni Badań nad Obcością i Wykluczeniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i pracownik tegoż uniwersytetu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii feministycznych, inności i obcości, teorii wykluczeń, studiów nad uchodźstwem oraz nad płcią. Edukator równościowy i pracownik młodzieżowy. Prowadził m.in. wykłady oraz warsztaty dla młodzieży i treningi dla pracowników młodzieżowych poświęcone dyskryminacji, stereotypom i wykluczeniu oraz prawom człowieka. Ukończył Szkołę Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pomysłodawca pierwszego w Polsce telefonu zaufania dla mężczyzn, realizowanych przez Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom europejskich projektów Equality University i Re-Thinking Masculinity in Europe oraz cyklu wykładów Wszechnica Równości, poświęconych budowaniu włączającego i otwartego społeczeństwa. Uczestnik europejskiego seminarium Let’s talk about (anti)racism w Bukareszcie oraz laboratorium poświęconemu pracy z młodzieżą w Mediolanie. Ważne jest dla niego edukowanie na temat tworzenia strategii równościowych w organizacjach. Członek Zespołu ds. Opracowania Planu na Rzecz Równości Płci na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ekspert przy tworzeniu tegoż dokumentu na Akademii Tarnowskiej. Michał koordynuje także Poradnię dla Równości UMK. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gender studies i przygotowania pedagogicznego. Prywatnie fan seriali i kotów.

Adres mailowy: mbomastyk@fundacjaipw.org

Mobile: +48 660 425 876

IMG_0209.jpg

Ewa Szymera

Wiceprezeska Fundacji

Poza IPW współtworzy Fundację Różowa Skrzyneczka, organizację walczącą z wykluczeniem menstruacyjnym, gdzie koordynuje projekty promujące zdrowie menstruacyjne w mediach, szkołach i placówkach publicznych. We wrześniu 2021 roku była panelistką Campusu Przyszłości. W trakcie studiów na Uniwersytecie Wiedeńskim pracowała jako asystentka projektowa w Instytucie Empirycznych Badań Społecznych. Uczestniczka projektu Amnesty International "Twój Głos ma MOC!" oraz "Generation Change" Krytyki Politycznej. Członkini międzynarodowej społeczności "female factor" wspierającej rozwój kobiet w biznesie i NGOs. Współpracowniczka The Innovation in Politics Institute, organizacji działającej na rzecz wzmacniania wartości demokratycznych w krajach Unii Europejskiej.

Adres mailowy: eszymera@fundacjaipw.org

308560544_601779461641178_8571614414232663447_n.jpg

Rada Fundacji

dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK

ola 8 print size.jpg

Filozofka, tłumaczka i filolożka. Profesorka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowniczka Katedry Filozofii Praktycznej Instytutu Filozofii UMK. Naukowo zajmuje się relacjami miedzy społeczeństwem, nauką i technologią, stereotypami płciowymi w nauce oraz teoriami feministycznymi. Bada mechanizmy powstawania i stabilizowania wykluczenia i obcości w kulturze. Zaangażowana w kształtowanie polityki naukowej
w ramach IDUB oraz YUFE promującego równość i różnorodność. Jako pełnomocniczka Rektora 
ds. równego traktowania troszczy się o rozwijanie kultury poszanowania równości, różnorodności i rozwijania polityki otwartości i integrowania we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. W 2021 znalazła się na liście "50 śmiałych 2020 roku"
w specjalnym wydaniu magazynu "Wysokie Obcasy" za upominanie się o równość
w świecie akademickim. Orędowniczka i entuzjastka minimalizmu, uporczywie tropiąca zachodnią ideę posiadania.

dr Aleksandra Korczak

Ola_Photo.jpg
IMG20201102194659 (2).jpg

Doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej UW oraz członkini Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, a także autorka publikacji poświęconych badaniom nad literaturą dla odbiorcóww wieku szkolnym. Absolwentka studiów podyplomowych
z zakresu etyki i filozofii, analizująca teksty kultury z perspektywy literaturoznawczej, filozoficznej oraz pedagogicznej. Nauczycielka języka polskiego oraz filozofii i etyki
w CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, jurorka Polskiej Sekcji IBBY w r. 2018, niestrudzenie zajmująca się krytyką obowiązującego kanonu lektur szkolnych i promowaniem wartościowych, wartych polecenia współczesnych lektur dla dzieci i młodzieży. Autorka scenariuszy lekcji współpracująca z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej
oraz Muzeum Polin. Autorka
i realizatorka licznych warsztatów
dla młodzieży poświęconych problematyce dyskryminacji i ksenofobii.

Anna Magalska

Aktorka Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, rocznik 63. Reżyserka, edukatorka teatralna, animatorka kultury, wolontariuszka (między innymi) Fundacji Światło, współpracuje z Akademią Walki z Rakiem, inicjatorka oraz uczestniczka wielu koncertów charytatywnych. Studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadziła również na UMK zajęcia z warsztatów teatralnych. Zaangażowana w działania społeczne na terenie miasta i gminy.

dr hab. Adam Kola, prof. UMK

Adam-Kola-1024x683.jpg

Adam Kola od września 2019 do sierpnia 2020 roku był Prodziekanem ds. Współpracy Międzynarodowej, Organizacji i Rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2016-2019 był Prodziekanem ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Filologicznego, zaś między rokiem 2011 a 2014 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej na tym samym wydziale. Jest adiunktem Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie – POSTCOMER. W latach 2016-2019 był visiting scholar w Stevanovich Institute on the Formation of Knowledge na Uniwersytecie Chicagowskim. Od 2019 roku jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. Jego osiągnięcia i umiejętności zostały potwierdzone przez różne wyróżnienia I nagrody – wliczając w to prestiżowe w polskiej nauce, takie jak stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2015) oraz był finalistą nagród naukowych „Polityki” w naukach humanistycznych.

bottom of page