top of page
Projekt bez tytułu-3.png

Czym jest Uniwersytet Równości?

Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Uniwersytet Równości (ang. Equality University) polega na utworzeniu partnerstwa strategicznego między trzema organizacjami: Instytutem Przeciwdziałania Wykluczeniom (Polska), Social Hub Association (Bułgaria) oraz Social Science Works (Niemcy).

 

Obszarem priorytetowym dla projektu jest edukowanie na temat osób nieheteronormatywnych oraz uchodźczych. Głównymi działaniami projektowymi w Sofii
i w Poczdamie będą warsztaty dla osób pracujących z młodzieżą w organizacjach tworzących konsorcjum projektowe oraz międzynarodowy trening dla młodzieży na temat przeciwdziałania wykluczeniom. Szkolenie to będzie miało miejsce w kwietniu 2023 roku w Toruniu, w Polsce.

Celem projektu jest wypracowanie strategii włączających osoby nieheteronormatywne
i uchodźcze oraz określenie jak przeciwdziałać ich wykluczeniu, dyskryminacji i stygmatyzacji.

pexels-ahmed-akacha-7142501.jpg

Uniwersytet Równości to dużo więcej!

Uniwersytet Równości to nie tylko organizacja trzech różnych aktywności w trzech krajach europejskich. 

W ramach Uniwersytetu Równości chcemy
w przyszłości stworzyć platformę edukacyjną, na której będziemy umieszczać wpisy, filmy, prezentacje, treści kampanijne. Uniwersytet Równości to społeczność osób zaangażowanych, dla których tematyka wykluczenia
i włączania osób nieheteronormatywnych i uchodźczych jest ważna. Tworzymy społeczność, która ma inspirować
i dostarczać narzędzi osobom aktywistycznym, młodzieży i osobom pracującym z młodzieżą, w jaki sposób działać na rzecz osób LGBTQIA+ i uchodźczych.

Uniwersytet Równości łączy dwie perspektywy: aktywistyczną i naukową.
Stąd też do wspólnych działań będziemy zapraszać naukowczynie i naukowców
oraz osoby aktywistyczne. Wierzymy, że tylko dzięki łączeniu tych dwóch perspektyw będziemy mogli i mogły zmieniać świat!

Zachęcamy Was do współtworzenia Uniwersytetu Równości - niepowtarzalnego miejsca, w którym będziemy uczyć się od siebie przy użyciu metod edukacji pozaformalnej.

OSOBY LGBTQIA+

Pride Flag

BE EQUAL - BE INCLUDED

IDEA

EDUKACJA NA TEMAT OSÓB NIEHETERONORMATYWNYCH
I UCHODŹCZYCH

UTWORZENIE UNIWERSYTETU RÓWNOŚCI EDUKACJI POZAFORMALNEJ

WŁĄCZANIE OSÓB CHCĄCYCH ZDOBYWAĆ WIEDZĘ
I NARZĘDZIA, W JAKI SPOSÓB PRZECIWDZIAŁAĆ WYKLUCZENIU.

TWORZENIE STRATEGICZEGO PARTNERSTWA MIĘDZY ORGANIZACJAMI

OSOBY LGBTQIA+

W krajach europejskich wiele osób nieheteronormatywnych doświadcza homofobii
i mowy nienawiści. 

Doświadczenie wykluczenia, stygmatyzacji
i marginalizacji ze względu na posiadaną orientację psychoseksualną nie powinno mieć miejsca.

Działajmy wspólnie
i przeciwdziałajmy wykluczeniu osób LGBTQIA+!

Osoby uchodźcze

W krajach Europy Zachodniej po dziś dzień widzimy, jak osoby uchodźcze są marginalizowane. Społeczeństwa przyjmujące nie są przychylne cudzoziemcom.

 

Dotyczy to przede wszystkim osób o innym niż biały kolorze skóry.

 

W Polsce widzimy to szczególnie mocno na przykładzie osób uchodźczych, które były przetrzymywane na granicy polsko-białoruskiej i umierały
w lasach. Niestety są tam do dziś
i wciąż umierają...

newsLETTER

Zachęcamy Cię do uczestnictwa
w naszym Uniwersytecie Równości. Zapisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco
i otrzymywać powiadomienia
o naszych działaniach
oraz materiały edukacyjne!

bottom of page