Uniwersytet Równości

Tworzymy Uniwersytet Równości w ramach europejskiego programu Erasmus+. Celem projektu jest budowanie partnerstwa strategicznego z organizacjami pozarządowymi z Bułgarii i Niemiec, poprzez wymianę dobry praktyk i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania wykluczeniom osób nieheteronormatywnych i uchodźczych. Zwieńczeniem projektu jest organizacja Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w Polsce w 2023 roku. 

Niebawem podamy więcej szczegółów dotyczących projektu.

equality_university-03.png