top of page
Projekt bez tytułu-3.png

Czym jest Uniwersytet Równości?

Jest to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Uniwersytet Równości (ang. Equality University) polega na utworzeniu partnerstwa strategicznego między trzema organizacjami: Instytutem Przeciwdziałania Wykluczeniom (Polska), Social Hub Association (Bułgaria) oraz Social Science Works (Niemcy).

 

Obszarem priorytetowym dla projektu jest edukowanie na temat osób nieheteronormatywnych oraz uchodźczych. Głównymi działaniami projektowymi w Sofii
i w Poczdamie będą warsztaty dla osób pracujących z młodzieżą w organizacjach tworzących konsorcjum projektowe oraz międzynarodowy trening dla młodzieży na temat przeciwdziałania wykluczeniom. Szkolenie to będzie miało miejsce w kwietniu 2023 roku w Toruniu, w Polsce.

Celem projektu jest wypracowanie strategii włączających osoby nieheteronormatywne
i uchodźcze oraz określenie jak przeciwdziałać ich wykluczeniu, dyskryminacji i stygmatyzacji.

pexels-ahmed-akacha-7142501.jpg

Uniwersytet Równości to dużo więcej!

Uniwersytet Równości to nie tylko organizacja trzech różnych aktywności w trzech krajach europejskich. 

W ramach Uniwersytetu Równości chcemy
w przyszłości stworzyć platformę edukacyjną, na której będziemy umieszczać wpisy, filmy, prezentacje, treści kampanijne. Uniwersytet Równości to społeczność osób zaangażowanych, dla których tematyka wykluczenia
i włączania osób nieheteronormatywnych i uchodźczych jest ważna. Tworzymy społeczność, która ma inspirować
i dostarczać narzędzi osobom aktywistycznym, młodzieży i osobom pracującym z młodzieżą, w jaki sposób działać na rzecz osób LGBTQIA+ i uchodźczych.

Uniwersytet Równości łączy dwie perspektywy: aktywistyczną i naukową.
Stąd też do wspólnych działań będziemy zapraszać naukowczynie i naukowców
oraz osoby aktywistyczne. Wierzymy, że tylko dzięki łączeniu tych dwóch perspektyw będziemy mogli i mogły zmieniać świat!

Zachęcamy Was do współtworzenia Uniwersytetu Równości - niepowtarzalnego miejsca, w którym będziemy uczyć się od siebie przy użyciu metod edukacji pozaformalnej.

Pride Flag

BE EQUAL - BE INCLUDED

IDEA

EDUKACJA NA TEMAT OSÓB NIEHETERONORMATYWNYCH
I UCHODŹCZYCH

UTWORZENIE UNIWERSYTETU RÓWNOŚCI EDUKACJI POZAFORMALNEJ

WŁĄCZANIE OSÓB CHCĄCYCH ZDOBYWAĆ WIEDZĘ
I NARZĘDZIA, W JAKI SPOSÓB PRZECIWDZIAŁAĆ WYKLUCZENIU.

TWORZENIE STRATEGICZEGO PARTNERSTWA MIĘDZY ORGANIZACJAMI

OSOBY LGBTQIA+

W krajach europejskich wiele osób nieheteronormatywnych doświadcza homofobii
i mowy nienawiści. 

Doświadczenie wykluczenia, stygmatyzacji
i marginalizacji ze względu na posiadaną orientację psychoseksualną nie powinno mieć miejsca.

Działajmy wspólnie
i przeciwdziałajmy wykluczeniu osób LGBTQIA+!

Osoby uchodźcze

W krajach Europy Zachodniej po dziś dzień widzimy, jak osoby uchodźcze są marginalizowane. Społeczeństwa przyjmujące nie są przychylne cudzoziemcom.

 

Dotyczy to przede wszystkim osób o innym niż biały kolorze skóry.

 

W Polsce widzimy to szczególnie mocno na przykładzie osób uchodźczych, które były przetrzymywane na granicy polsko-białoruskiej i umierały
w lasach. Niestety są tam do dziś
i wciąż umierają...

newsLETTER

Zachęcamy Cię do uczestnictwa
w naszym Uniwersytecie Równości. Zapisz się do newslettera, aby być z nami na bieżąco
i otrzymywać powiadomienia
o naszych działaniach
oraz materiały edukacyjne!

EFEKTY

2.png

Zdobycie umiejętności i wymiana dobrych praktyk z zakresu planowania i organizacji wydarzeń mających na celu walkę z dyskryminacją w krajach partnerskich

3.png

Zwiększenie świadomości o problemach związanych z nieheteronormatywnością, uchodźctwem oraz nierównością płciową

4.png

Zdefiniowanie problemu nietolerancji we współczesnej Europie oraz znalezienie sposobów na walkę z tym zjawiskiem

5.png

Wymiana doświadczeń i praktyk wśród młodzieży nt. przeciwdziałania wykluczeniom, nierówności, nietolerancji i dyskryminacji

hands_color_mural_reprint.jpg
6.png

Warsztaty związane z tematyką projektu przeprowadzone przez kraje partnerskie w swoich lokalnych społecznościach

7.png

Platforma edukacyjna "Uniwersytet Równości"

Dowiedz się więcej

8.png

Raport (kliknij i zapoznaj się) o stanie osób nieheteronormatywnych i uchodźczych w Polsce, Niemczech i Bułgarii.

Autor: Jakub Wojtasik

SPOTKANIA

9.png

Spotkanie w Sofii

Głównym tematem spotkania była sytuacja osób nieheteronormatywnych w Polsce, Bułgarii i Niemczech.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

10.png

Spotkanie w Poczdamie

To spotkanie dotyczyło sytuacji osób uchodźczych w krajach partnerskich.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

11.png

Spotkanie w Toruniu

W Toruniu osoby uczestniczące skupiały się na doświadczeniach zarówno osób nieheteronormatywnych jak i uchodźczych.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Diversity is the spice if life.png
2.png

Brave & Proud

Jestem wystarczający! Niezależnie od tego kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, kogo kochamy, zasługujemy na wsparcie, miłość i zrozumienie. Zostań osobą sojuszniczą i dodawaj odwagi tym osobom, które z różnych powodów jej nie mają.

Kampania #BraveAndProud została nagrana podczas spotkania w Sofii, z udziałem osób uczestniczących w projekcie "Uniwersytet Równości". Poniżej nagrania w języku angielskim oraz językach narodowych.

bottom of page