top of page
Rozwój działalności gospodarczej

Oferta dla biznesu, organizacji i instytucji

Chcemy, aby zarówno organizacje społeczne, jak i biznesowe, prowadziły swoje polityki zarządcze
i strategie funkcjonowania, w duchu otwartości i równości, z poszanowaniem godności każdej osoby pracującej, niezależnie od jej tożsamości płciowej, orientacji psychoseksualnej, pochodzenia czy koloru skóry. W związku z tym oferujemy pomoc organizacjom w zakresie wdrażania strategii i polityk równościowych w organizacji. Posiadamy wiedzę z zakresu HR oraz gender studies a także współpracujemy z osobami, które wdrażają modele równościowe w organizacjach. Jesteśmy więc kompetentni, aby móc pomóc w tym zakresie. 


Oferujemy badania socjologiczne w formie na przykład ankietowej, weryfikujące poczucie równości wsród osób pracujących w organizacjach.
 
Oferujemy także szkolenia i warsztaty równościowe dla osób pracujących i kadry zarządzającej. Współpracujemy
z doświadczonymi badaczkami i badaczami oraz trenerami
i trenerkami,
posiadającymi dużą wiedzę i wysokie kompetencje.


Jesteśmy także otwarci na współpracę z innymi organizacjami i instytucjami,
które są zainteresowane szerzeniem idei równościowych w swoich strukturach.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność statutową. Środki finansowe otrzymane
przez Fundację w związku z realizacją projektu przeznaczone są w całości na działalność statutową. 

bottom of page