top of page
Kompletna Żyrafa puzzle 2

Usługi edukacyjno-wychowawcze

Warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla nauczycieli

Ponieważ osoby zarządzające Fundacją posiadają czynne doświadczenie w pracy nauczycielskiej oraz widząc wyzwania , przed jakimi stoi edukacja w Polsce w zakresie edukowania równościowego, włączającego i inkluzywnego, postanowiliśmy jako Fundacja wyjść naprzeciw placówkom oświatowym i edukacyjnym,

i organizować warsztaty szkoleniowe dla osób nauczających i zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży. Jako Fundacja współpracujemy ze świetnymi specjalistami i specjalistkami z zakresu edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej 

i równościowej, którzy chętnie podzielą się wiedzą. Naszym celem jest przede wszystkim edukowanie. Szczególnie więc zależy nam,

aby osoby nauczające w szkołach i innych placówkach edukacyjnych, przekazywały wiedzę i treści edukacyjne w duchu równościowym

i włączającym, szanując poglądy osób uczniowskich oraz ich tożsamości. 

 

Organizowane przez nas warsztaty edukacyjno-wychowawcze mogą odbywać się zarówno w formie tradycyjnej,

jak i on-line. 

Fundacja prowadzi odpłatną działalność statutową. Środki finansowe otrzymane przez Fundację w związku

z realizacją projektu warsztatowego przeznaczone są w całości na działalność statutową. 

bottom of page