top of page

Spotkanie w Sofii

Plakat IPW.png

Co działo się w Sofii

Spotkanie w Sofii rozpoczęło cykl trzech głównych wydarzeń odbywających się w ramach projektu Equality University.
W spotkaniu wzięły udział osoby na co dzień pracujące w organizacjach tworzących konsorcjum projektowe: Instytucie Przeciwdziałania Wykluczenio
m z Polski, Social Hub Association z Bułgarii oraz Social Science Works z Niemiec.
Spotkanie dotyczyło osób nieheteronormatywnych i teg
o w jaki sposób możemy być dla nich osobami sojuszniczymi
oraz jak lepiej możemy z nimi pracować. Ponadto, w spotkaniu tym rozmawialiśmy o tym, jak czynić nasze organizacje bardziej inkluzywnymi, tworząc strategie rozwoju w tym zakresie. Odbyliś
my również wizytę studyjną w organizacji Bilitis Foundation, która pracuje ze społecznością LGBTQIA+. Wymieniliśmy się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w tym zakresie i poznaliśmy aktualną sytuację osób nieheteronormatywnych w Bułgarii.

Prezentacja "Being LGBTQAI+ in Bulgaria" (tymczasowo niedostępna)

Brave & Proud

Jestem wystarczający! Niezależnie od tego kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, kogo kochamy, zasługujemy na wsparcie, miłość i zrozumienie. Zostań osobą sojuszniczą i dodawaj odwagi tym osobom, które z różnych powodów jej nie mają.

Kampania #BraveAndProud została nagrana podczas spotkania w Sofii, z udziałem osób uczestniczących w projekcie "Uniwersytet Równości". Poniżej nagrania w języku angielskim oraz językach narodowych.

bottom of page