top of page

Ogólnopolska Konferencja Naukowa (on-line)

Teorie i Praktyki Męskości

26.05.2022-27.05.2022

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Naukowy:

dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK – Przewodnicząca 

dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK 

dr hab. Urszula Kluczyńska, prof. CDV 

dr Rafał Majka – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Komitet Organizacyjny

dr Marta Chojnacka – Przewodnicząca

dr Julian Zubek

mgr Michał Bomastyk – Sekretarz Naukowy Konferencji 

lic. Katarzyna Stepak 

Ewa Falkowska

Image by jurien huggins

O konferencji

  • Facebook

Podczas konferencji chcemy zastanowić się, czy rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem męskości? Jeśli tak, to w jakich obszarach jest on widoczny: postrzegania ciała, zdrowia psychicznego, emocjonalnym? Czy istnieje tylko jeden poprawny wzorzec męskości, czy może też męskość konstruowana jest na spektrum? W jaki sposób męskość przedstawiana jest w różnych praktykach kulturowych – literaturze, filmach, serialach, performansach, grach komputerowych?

Czy mężczyźni mogą bez przeszkód praktykować i okazywać swoją męskość w przestrzeni publicznej? Czy męskość opiera się na wykluczeniach i czy można mówić o męskości inkluzywnej? Jak męskość łączy się z wojną, uchodźstwem, władzą, ubóstwem, opieką, czułością? Jaką rolę w tworzeniu męskości odgrywa homospołeczność?  Niech te pytania stanowią punkt wyjścia do większej dyskusji na temat męskości.

PROGRAM KONFERENCJI (KLIKNIJ)

LINK DO OBRAD KONFERENCYJNYCH (KLIKNIJ)

Wykład Otwierający

281822584_568072351509461_3486977358006426879_n.jpg

Dr hab. Urszula Kluczyńska, prof. CDV,
Męskości opiekuńcze i męskości hybrydowe.
Wyniki badań wśród pielęgniarzy

Zapraszamy do wysłuchania wykładu
w czwartek, 26.05.2022, o godzinie 09:30

Link do obrad konferencyjnych znajduje się powyżej.

Tak siebie przedstawia prelegentka:

Jestem socjolożką i pedagożką, doktorką habilitowaną w dziedzinie nauk społecznych,

dyscyplinie socjologia. Pracuję na stanowisku profesorki na Wydziale Nauk Społecznych

w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się

wokół problematyki krytycznych studiów nad męskościami

i mężczyznami ze szczególnym uwzględnieniem społecznych kontekstów zdrowia

mężczyzn, starości, sportu, medykalizacji męskości i seksualności mężczyzn,

oraz męskości i opieki. Jestem autorką monografii naukowych:

Mężczyźni w pielęgniarstwie. W stronę męskości opiekuńczej, (Wyd. UMP Poznań 2017),

Metamorfozy tożsamości mężczyzn w kulturze współczesnej

(Wyd. Adam Marszałek 2009), współautorką książki Poza schematem.

Społeczny konstrukt płci i seksualności wraz z Wiktorem Dynarskim i Anną M. Kłonkowską

(Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2016). Współredaktorką pięciu

numerów specjalnych czasopism naukowych poświęconych tematyce męskości.

Autorką licznych artykułów naukowych z zakresu krytycznych studiów nad mężczyznami

i męskościami.

283559941_375694851201529_8288099160874130218_n.png
283559941_375694851201529_8288099160874130218_n.png

Wykład Gościnny

Piotr Maroń
Center for Social Research in Health

University of New South Wales (Sydney)
Wysportowane męskie ciało

w dyskursie zaburzeń odżywiania

Zapraszamy do wysłuchania wykładu
w czwartek, 26.05.2022, o godzinie 16:40

Link do obrad konferencyjnych znajduje się powyżej.

Kilka słów o prelegencie:

Piotr Maroń jest doktorantem w Centrum Społecznych Badań nad Zdrowiem,

Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney.

Używając teorii nowego materializmu i technonauki uprawianej

z perspektywy teorii feministycznych, bada w jaki sposób

męskie zaburzenia odżywiania są performowane

w praktykach klinicznych i jak męskość jest w nich obecna.

image.png

Wykład Gościnny

image.png

Michał Garapich

University of Roehampton London

Rytuały cmentarne i robota dla prawdziwych facetów –

nacjonalizm polskiej diaspory w Anglii jako rekonstrukcja

symboliczna

Zapraszamy do wysłuchania wykładu
w piątek, 27.05.2022, o godzinie 09:30

Link do obrad konferencyjnych znajduje się powyżej.

Kilka słów o prelegencie:

Michał Garapich - antropolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Roehampton (Londyn),

współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami

przy Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się m.in. kwestiami związanymi

z migracjami, wielokulturowością, bezdomnością i oporem społecznym,

a badania terenowe prowadził wśród polskich migrantów w Wielkiej Brytanii,

polskich Romów oraz mieszkańców slumsów w Cuzco. Urodzony w Krakowie,

obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 20 lat mieszka w Londynie.

Kamil_foto-9.jpg
Kamil_foto-9.jpg

Wykład Gościnny

Kamil Błoch

Grupa Performatywna Chłopaki

Praktyki czułej męskości

Zapraszamy do wysłuchania wykładu
w piątek, 27.05.2022, o godzinie 14:50

Link do obrad konferencyjnych znajduje się powyżej.

Kilka słów o prelegencie:

Kamil Błoch - mężczyzna queerowy, osoba twórcza, animator;

współtwórca Grupy Performatywnej Chłopaki i Fundacji Czułych Mężczyzn;

praktykuje czułą męskość; współtworzy i inicjuje kręgi mężczyzn,

działa na rzecz czułej męskości; trener antydyskryminacyjny metodą SZTAMA;

aktor, reżyser, poeta i piosenkopisarz;

amator wolnych chwil i dobrego towarzystwa

 

Grupa Performatywna Chłopaki - kolektyw czułych mężczyzn.

Od ponad dwóch lat tworzy męski krąg w ramach którego pracują

w swoim gronie nad świadomą relacją ze swoją męskością

i relacją z innymi mężczyznami. Dzielą się swoim doświadczeniem z kręgu,

promując ideę czułej męskości i męskich kręgów nq zewnątrz.

Autorzy spektaklu "Chcieliśmy porozmawiać o męskości

a zostaliśmy przyjaciółmi" i podkastu Czuła Męskość.

Inicjują i prowadzą otwarte kręgi mężczyzn oraz kręgi kobiet, mężczyzn i osób.

Skrzynki email

Zgłoszenie

Abstrakty wystąpień prosimy wysyłać do 15.05.2022 

na adres mailowy: biuro@fundacjaipw.org.

Informację o akceptacji bądź odrzuceniu referatu prześlemy do 20.05.2022.

Opłata konferencyjna wynosi 150 PLN.

Przewidziane są dwa wykłady gościnne. Konferencja odbędzie się w formie on-line

Skrzynki email
IMG_5072.JPG
bottom of page