top of page

Zarząd Fundacji

Michał Bomastyk

Prezes Fundacji

Feminista i społecznik. Z wykształcenia filozof. Doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii feministycznych, teorii wykluczeń. Edukator równościowy. Prowadził m.in. wykłady poświęcone dyskryminacji, stereotypom i wykluczeniu oraz prawom człowieka. Pomysłodawca realizowanego przez Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom europejskiego projektu Uniwersytet Równości oraz cyklu wykładów Wszechnica Równości, poświęconych budowaniu włączającego i otwartego społeczeństwa. Uczestnik europejskiego seminarium Let’s talk about (anti)racism w Bukareszcie. W trakcie podyplomowych studiów zzakresu human resources. Ważne jest dla niego edukowanie na temat tworzenia strategii równościowych w organizacjach. Ponadto, koordynuje Poradnię dla Równości UMK oraz Toruńską Grupę Lokalną Amnesty International. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gender studies i przygotowania pedagogicznego. Prywatnie fan seriali i kotów.

Opiekun Phoebe i Joey'a.

Adres mailowy: mbomastyk.fundacjaipw@gmail.com

Mobile: +48 737 336 968

IMG_0209.jpg

Ewa Szymera

Wiceprezeska Fundacji

Poza IPW współtworzy Fundację Różowa Skrzyneczka, organizację walczącą z wykluczeniem menstruacyjnym, gdzie koordynuje projekty promujące zdrowie menstruacyjne w mediach, szkołach i placówkach publicznych. We wrześniu 2021 roku była panelistką Campusu Przyszłości. W trakcie studiów na Uniwersytecie Wiedeńskim pracowała jako asystentka projektowa w Instytucie Empirycznych Badań Społecznych. Uczestniczka projektu Amnesty International "Twój Głos ma MOC!" oraz "Generation Change" Krytyki Politycznej. Członkini międzynarodowej społeczności "female factor" wspierającej rozwój kobiet w biznesie i NGOs. Współpracowniczka The Innovation in Politics Institute, organizacji działającej na rzecz wzmacniania wartości demokratycznych w krajach Unii Europejskiej.

Adres mailowy: eszymera.fundacjaipw@gmail.com

308560544_601779461641178_8571614414232663447_n.jpg

Szymon Czarnecki

Sekretarz Zarządu

Absolwent filologii angielskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Zawodowo nauczyciel języka angielskiego
w przytoruńskim Górsku. W 2018 roku ukończył także studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Jest także muzykiem – ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia w Toruniu. Wykorzystuje muzykę

w nauczaniu języka. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych

z zakresu edukacji muzycznej.  

W czasie wolnym lubi oddawać się grom planszowym i komputerowym, co efektywnie wykorzystuje w swojej misji nauczycielskiej.

Adres mailowy: sczarnecki.fundacjaipw@gmail.com

IMG_5144_Original.JPG

Rada Fundacji

ola 8 print size.jpg

Aleksandra Derra

Filozofka, tłumaczka i filolożka. Profesorka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierowniczka Katedry Filozofii Praktycznej Instytutu Filozofii UMK. Naukowo zajmuje się relacjami miedzy społeczeństwem, nauką i technologią, stereotypami płciowymi
w nauce oraz teoriami feministycznymi. Bada mechanizmy powstawania i stabilizowania wykluczenia i obcości w kulturze. Zaangażowana

w kształtowanie polityki naukowej w ramach IDUB oraz YUFE promującego równość i różnorodność. Jako pełnomocniczka Rektora

ds. równego traktowania troszczy się o rozwijanie kultury poszanowania równości, różnorodności i rozwijania polityki otwartości

i integrowania we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji.

W 2021 znalazła się na liście "50 śmiałych 2020 roku"

w specjalnym wydaniu magazynu "Wysokie Obcasy" za upominanie się

o równość w świecie akademickim. Orędowniczka i entuzjastka minimalizmu, uporczywie tropiąca zachodnią ideę posiadania.

Ola_Photo.jpg

Aleksandra Korczak

Doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej UW oraz członkini Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, a także autorka publikacji poświęconych badaniom nad literaturą dla odbiorców
w wieku szkolnym. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu etyki i filozofii, analizująca teksty kultury z perspektywy literaturoznawczej, filozoficznej oraz pedagogicznej.
Nauczycielka języka polskiego oraz filozofii i etyki w CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, jurorka Polskiej Sekcji IBBY w r. 2018, niestrudzenie zajmująca się krytyką obowiązującego kanonu lektur szkolnych i promowaniem wartościowych, wartych polecenia współczesnych lektur dla dzieci i młodzieży. Autorka scenariuszy lekcji współpracująca z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej

oraz Muzeum Polin. Autorka i realizatorka licznych warsztatów

dla młodzieży poświęconych problematyce dyskryminacji i ksenofobii.

IMG_2940.jpg

Ewa Król

Specjalistka w Uniwersytecie Mikołaja Kopernikaw Toruniu.
Czuwa nad przestrzeganiem procedur finansowych
i nad funkcjonowaniem procesów w ramach realizacji gospodarki finansowej. Posiada duszę społeczniczki. Z pasją, radością
i zaangażowaniem angażuje się w działania mające na celu tworzenie równościowych przestrzeni. Wyznaje zasadę,

że równość jest fundamentem dla rozwoju społeczeństwa.

Prywatnie miłośniczka kotów. Opiekuje się dwoma.

IMG20201102194659 (2).jpg

Anna Magalska

Aktorka Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, rocznik 63. Reżyserka, edukatorka teatralna, animatorka kultury, wolontariuszka (między innymi) Fundacji Światło, współpracuje z Akademią Walki z Rakiem, inicjatorka oraz uczestniczka wielu koncertów charytatywnych. Studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadziła również na UMK zajęcia z warsztatów teatralnych. Zaangażowana w działania społeczne na terenie miasta i gminy.

Adam Kola

Adam-Kola-1024x683.jpg

Adam Kola od września 2019 do sierpnia 2020 roku był Prodziekanem

ds. Współpracy Międzynarodowej, Organizacji i Rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 2016-2019 był Prodziekanem ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Filologicznego, zaś między rokiem 2011 a 2014 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej na tym samym wydziale. Jest adiunktem Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie – POSTCOMER. W latach 2016-2019 był visiting scholar w Stevanovich Institute on the Formation of Knowledge na Uniwersytecie Chicagowskim. Od 2019 roku jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej.

Jego osiągnięcia i umiejętności zostały potwierdzone przez różne wyróżnienia I nagrody – wliczając w to prestiżowe w polskiej nauce,

takie jak stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2015) oraz był finalistą nagród naukowych „Polityki” w naukach humanistycznych.

bottom of page